h1

Ibadah Puasa

June 23, 2007

” Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semuga kamu menjadi orang yang bertakwa.”
Surah Al Baqarah, ayat 183

Ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, An- Nasa’i dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, yang bermaksud:

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat. Allah telah fardhukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadhan itu dibuka segala pintu Syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan…….”

PENGERTIAN PUASA
– Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

PUASA WAJIB
– Puasa bulan Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar.

PUASA SUNAT
– Puasa enam hari pada bulan Syawal
– Puasa hari Arafah
– Puasa Hari Asyura pada 10 Muharam
– Puasa bulan Syaaban
– Puasa Isnin dan Khamis
– Puasa tengah bulan iaitu 13,14,15 pada tiap-tiap bulan qamaria (tahun Hijrah)

PUASA MAKRUH
– Puasa yang terus menerus sepanjang masa
– Tidak termasuk dua hari raya dan hari tasyriq

PUASA HARAM
– Puasa pada hari raya pertama Idil Fitri
– Puasa pada hari raya pertama Haji
– Puasa tiga hari sesudah hari raya haji atau hari tasyriq iaitu pada 11,12, dan 13 Zulhijjah.

SYARAT WAJIB PUASA
– Berakal
– Akhir Baligh (Cukup umur)
– Kuat atau mampu mengerjakan puasa

SYARAT SAH PUASA
– Islam
– Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk)
– Suci daripada haid dan nifas
– Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.

RUKUN PUASA
– Berniat – Pada malam selama bulan Ramadhan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.
– Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.

PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA
– Makan dan minum dengan sengaja
– Muntah dengan sengaja
– Bersetubuh tanpa keluar mani pada siang hari bulan Ramadhan
– Keluar darah haid atau nifas
– Gila
– Keluar mani akibat bersetubuh dengan perempuan. Tetapi keluar mani kerana bermimpi tidak membatalkan puasa.

ORANG YANG DIIZINKAN BERBUKA ATAU TIDAK BERPUASA
– Orang yang sakit
– Orang yang dalam perjalanan jarak jauh melebihi 52 batu atau 80.64 km.
– Orang tua yang sudah lemah
– Orang yang hamil dan orang yang menyusukan anak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: